top of page

*Regulamentul de pe această pagină este prezentat cu caracter informativ și nu reprezintă forma finală. Pentru a vedea regulamentul complet vă rugăm să accesați link-ul de mai sus.

Introducere 

Romanian Retro Racing este campionatul dedicat în exclusivitate automobilelor atestate istoric, fiind împărțit în două categorii de participare: Regularitate pe Circuit și Viteză pe Circuit.

Regularitate pe Circuit

1. Locul desfășurării

MotorPark - Adâncata (Ialomița)

Transilvania Motor Ring - Târgu Mureș (Mureș)

Skat Kart - Târgu Secuiesc (Covasna)

2. Clase 

2.1. Sedan

Cabriolet 

Coupe

 *În cadrul competiției sunt premiate următoarele categorii conform Anexei 2

- Open Clasa Regularitate pe Circuit
- Grupa Regularitate pe Circuit Sedan

- Grupa Regularitate pe Circuit Cabriolet
- Grupa Regularitate pe Circuit Coupe
- Grupa de Regularitate Romanian Car
- Grupa de Regularitate British Car
- Grupa de Regularitate American Car
- Grupa de Regularitate German Car
- Grupa de Regularitate Italian Car
- Debutanti
- Women in Motorsport

3. Automobile Acceptate 

Orice automobil cu atestat de automobil istoric.

4. Piloți Acceptați

Permis Cat. B, Membri RCR

5. Înscriere

Se completează formularul de înscriere de la: www.romanianretroracing.com valabil începând cu câteva săptămâni înainte de eveniment. 

Taxe înscriere 
350 RON pentru Clasa de Regularitate pe Circuit

Taxa de înscriere se plătește în contul:

ACS Romanian Retro Racing
RO11BACX0000002069735000
Unicredit Bank SA

6. Verificări Administrative 

Verificările administrative se efectuează conform programului, la sosirea la circuit.

Documentele ce vor fi verificate sunt:

- Talonul automobilului purtând viza de automobil istoric

- Permisul de conducere
- Dovada plății taxei de înscriere

7. Verificări tehnice

Dupa efectuarea verificarilor administrative, concurentului i se va aloca un loc in parcul de service.
Verificarile tehnice se vor efectua pentru fiecare concurent imediat dupa sosirea in parcul de service.

Pentru Clasa Regularitate pe Circuit, verificarile tehnice se vor concentra pe: scurgeri de lichide, integritatea
sistemului de directie si a celui de franare, prezenta centurilor de siguranță (originale ale automobilului în
cauză)

8. Competiție

8.1. Fiecare etapă va avea în compunere pentru categoria Regularitate pe Circuit: doua manșe de
antrenamente libere și doua manșe de concurs

 

8.2. Fiecare manșă va avea o durată de maxim 30 de minute

 

8.3. Pentru toate manșele aferente categoriei Regularitate pe Circuit nu este obligatoriu să se petreacă toată perioada alocată pe circuit ci parcurgerea a cel puțin patru tururi cronometrate, excluzând turul în care s-a stabilit Timpul de Referință.

 

8.4. Se denumește Timpul de Referință acel timp stabilit de orice concurent în al doilea tur cronometrat dintr-o manșă de concurs. Timpul de Referința este valabil doar în cursul manșei de concurs în care a fost stabilit.

 

8.5. Se denumește Suma Ecarturilor suma tuturor ecarturilor obținute în urma comparării Timpului de Referință și a celor mai bune patru tururi de circuit parcurse în acea manșă în care a fost stabilit Timpul de Referință.

 

8.6. Pentru categoria Regularitate pe Circuit, se vor amplasa porți formate din conuri în dreptul posturilor comisarilor de traseu, la discreția organizatorului. Forma, amplasarea și dimensiunea porților vor fi comunicate concurenților la briefing, în ziua etapei.

 

8.7. Se numește Poziție Inițială acea poziție pe care oricare con ce face parte dintr-o poartă o are în urma amplasării acestuia de către organizator sau arbitrii.

 

8.8. Orice con aflat in Poziția Inițială, așa cum a fost amplasat de organizator sau de arbitrii de pe traseu la începutul manșei în dreptul posturilor comisarilor de traseu se considera ca făcând parte dintr-o poartă.

 

8.9. Orice concurent care va deplasa din Poziția Inițială oricare con ce face parte dintr-o poartă va fi penalizat cu 0.1 secunde, penalizare adăugată la Suma Ecarturilor stabilita în manșa când a deplasat conul.

8.10. Viteza minimă de deplasare pe sectorul de circuit dintre ultimul viraj și linia de start este de 60km/h pentru categoria Regularitate pe Circuit.

 

8.11. Concurenții ce parcurg distanța menționată în articolul 8.10 cu o viteză sub viteza minimă de deplasare vor fi penalizați cu 0.1 secunde pentru fiecare 1km/h sub limită, timp adăugat la Timpul de Referință din manșa când s-a înregistrat viteza respectivă.

 

8.12. În urma Timpului de Referință stabilit de concurenți în manșele de concurs, se va calcula Viteza Medie de Referință. Fiecare concurent de la categoria Regularitate pe Circuit va participa la o singură clasă de Viteza Medie de Referință în fiecare manșă de concurs. Aceasta clasă este folosită exclusiv pentru calcularea coeficientului aplicat punctelor de penalizare.
 

Se definesc următoarele clase de viteză medie:
a.) Clasa 1 - viteza medie de referință mai mica de 60 km/h - coeficient 2
b.) Clasa 2 - viteza medie de referință cuprinsa intre 60 km/h si 65 km/h - coeficient 1.5
c.) Clasa 3 - viteza medie de referință cuprinsa intre 65 km/h si 70 km/h - coeficient 1
d.) Clasa 4 - viteza media de referință mai mare de 70 km/h - coeficient 0.5

 

8.13. Toti concurenții de la categoria Regularitate pe Circuit vor începe fiecare manșă de concurs cu 1000 de puncte.

 

8.14. Fiecare miime de secundă din Suma Ecarturilor unui concurent calculată într-o manșă, este echivalentă cu 1 punct de penalizare. Pentru a elimina orice dubiu, fiecare 0.001s este echivalentă cu 1 punct de penalizare.

 

8.15. La sfârșitul fiecărei manșe de concurs de la categoria Regularitate pe Circuit, punctele de penalizare acumulate în manșa respectivă se vor înmulți cu coeficientul aferent clasei de viteză medie, așa cum este specificat în articolul 8.12 și se vor scădea din totalul inițial de 1000 de puncte, rezultând totalul de puncte din acea manșă.

 

8.16. Este permis ca totalul de puncte al unui echipaj sa fie negativ.

 

8.17. Departajarea concurenților în manșele de concurs pentru categoria Regularitate pe Circuit se va face după totalul de puncte din acea manșă, câștigător fiind concurentul cu cel mai mare număr de puncte. Departajarea concurenților la sfârșitul etapei se va face adunând totalul de puncte din Cursa 1 cu cel din Cursa 2.

 

8.18. Startul în manșa de concurs pentru categoria Regularitate pe Circuit se va efectua de pe grilă, în urma unui tur de încălzire. 

 

8.19. Pentru categoria Regularitate pe Circuit, pozițiile pe grilă vor fi ocupate în ordinea celor mai bune Sume ale Ecarturilor stabilite în manșa de antrenamente libere ce precede manșa de concurs, folosind aceeași metodă de calcul a ecarturilor față de Timpul de Referință, cea mai mică sumă ocupând poziția 1 pe grila de start.

 

8.20. La sfârșitul fiecărei manșe se va flutura steagul în carouri. După arătarea acestui steag, concurentul va parcurge încă un tur cu viteza redusă pentru răcirea automobilului și va intra la boxe, pe locul alocat de organizator.

9. Norme de Securitate

Pentru Clasa Regularitate pe Circuit se vor purta obligatoriu centurile de siguranță din dotarea
automobilului și se recomandă folosirea căștilor de protecție și echiparea automobilului cu un extinctor.

10. Steaguri / semnalizare

În timpul manșelor se pot arăta urmatoarele tipuri de steaguri cu urmatoarele semnificații:
- Steag galben – Reduceți viteza, atenție sporită, potențial pericol în față
- Steag galben fluturat – reduceți viteza și va pregătiți să opriți
- Steag galben cu dungi roșii – Atenție aderenta scăzuta
- Steag negru – descalificare
- Steag roșu – manșă oprită, circulați cu atenție și reveniți la boxe
- Steag în carouri alb cu negru – sfârșit de manșă, efectuați turul de răcire a automobilului și reveniți la boxe.

11. Număr de concurs

Participanții la categoria Regularitate pe Circuit vor primi numere de concurs la verificările
administrative și le vor aplica într-un loc vizibil.

Numărul primit la prima etapă din an este numărul
pe care fiecare concurent îl va păstra până la sfârșitul anului competițional.

12. Pasageri / copilot

Se pot lua pasageri / copiloți la ambele clase cu condiția respectării normelor de securitate aplicabile clasei
respective. 

13. Punctaje

La finalul manșelor de concurs pentru fiecare clasă și grupă se vor acorda următoarele punctaje:


- Locul 1 – 25 puncte
- Locul 2 – 18 puncte
- Locul 3 – 15 puncte
- Locul 4 – 12 puncte
- Locul 5 – 10 puncte
- Locul 6 – 8 puncte
- Locul 7 – 5 puncte
- Locul 8 – 2 puncte

14. Clasamentele etapei

14.1. Clasamentul etapei pentru fiecare clasă și grupă se va calcula adunând punctajele acordate pentru manșa de
concurs și cele acordate pentru manșa de calificare. În caz de egalitate de puncte, departajarea se va face în funcție de cel mai mic ecart stabilit în oricare manșă de concurs pentru clasa de Regularitate pe Circuit.

14.2. La clasa regularitate sunt interzise orice dispozitive electronice/tablete/smartphone și aplicațiile relevante de
regularitate. Fiecare concurent își va gestiona cursa folosind metode mecanice de cronometrare sau dispozitive
electronice dar numai pentru cronometrarea turului respectiv. Încălcarea acestei prevederi se penalizează cu
amenda de 500 Euro plătibilă în maxim 48 de ore.

15. Proteste

Orice protest/apel de natură sportivă sau tehnică se va adresa în scris CCS împreună cu plata unei taxe de 200 Euro.
Protestele de natură tehnică vor fi soluționate după încheierea competiției și, dacă va fi nevoie, clasamentele se vor
modifica post factum.

16. Norme de conduită

- Concurenții vor avea un material poliplan suficient de mare așezat sub automobile în parcul de service pentru a preveni murdărirea parcului de service cu uleiuri și alte lichide. 

- Concurenții nu vor lăsa gunoaie și alte deșeuri în parcul de service la sfârșitul competiției.
- Concurenții vor respecta instrucțiunile oficialilor în parcul de service, instrucțiunile arbitrilor de traseu în timpul
manșelor. De asemenea, concurenții vor respecta regulile de conduită aplicabile parcurgerii traseului de
concurs, reguli ce vor fi detaliate la briefing-ul ce va avea loc în dimineața fiecărei etape, conform planului orar.

 

CCS este îndreptățit să acorde penalități care variază între avertisment, amendă de pana la 200 Euro sau excluderea
din competiție pentru cei ce încalcă prevederile prezentului regulament, în funcție de gravitatea și pericolul abaterii.

17. Dispoziții finale și tranzitorii

Orice întrebare va fi adresată responsabilului pentru relația cu sportivii și acesta va acorda un răspuns în cel mai
scurt timp posibil. Concurenții vor respecta intocmai indicațiile primate pe derularea competiției.

 

Regulamentele sportive FIA aplicabile automobilelor istorice de competiție statueaza faptul că primeaza bucuria de
a revedea automobilele istorice în competiție. Atât concurenții cât și oficialii vor da dovada de respectul cuvenit
mișcării automobilelor istorice și se vor abține de la avea atitudini conflictuale publice.

 

Concurenții sunt singurii răspunzători pentru stricăciunile cauzate automobilelor și pentru rănirile cauzate altor
concurenți în situația încălcării prevederilor prezentului regulament și a instrucțiunilor primite de la oficialii competiției.

bottom of page