top of page

*Regulamentul de pe această pagină este prezentat cu caracter informativ și nu reprezintă forma finală. Pentru a vedea regulamentul complet vă rugăm să accesați link-ul de mai sus.

Introducere 

Romanian Retro Racing este campionatul dedicat în exclusivitate automobilelor atestate istoric, fiind împărțit în două categorii de participare: Regularitate pe Circuit și Viteză pe Circuit.

Street Sport 

1. Locul desfășurării

MotorPark - Adâncata (Ialomița)

Transilvania Motor Ring - Târgu Mureș (Mureș)

2. Clase 

2.1. Se vor intocmi clasamente pe categorii, grupe, clase in baza regulamentului sportiv si al regulamentului tehnic sub conditia constituirii claselor respective.

 *În cadrul competiției sunt premiate următoarele categorii

- Street Sport
- Street Sport - AMI Dacia

3. Automobile Acceptate 

Orice automobil cu atestat de automobil istoric, echipat obligatoriu cu:
- extinctor omologat
- centuri de siguranță omologate

4. Piloți Acceptați

Permis Cat. B, Membri RCR

5. Înscriere

Se completează formularul de înscriere de la: www.romanianretroracing.com valabil începând cu câteva săptămâni înainte de eveniment. 

Taxe înscriere 
525 RON pentru Clasa Street Sport

Taxa de înscriere se plătește în contul:

ACS Romanian Retro Racing
RO11BACX0000002069735000
Unicredit Bank SA

6. Verificări Administrative 

Verificările administrative se efectuează conform programului, la sosirea la circuit.

Documentele ce vor fi verificate sunt:

- Talonul automobilului purtând viza de automobil istoric

- Permisul de conducere
- Dovada plății taxei de înscriere

7. Verificări tehnice

7.1 Dupa efectuarea verificarilor administrative, concurentului i se va aloca un loc in parcul de service.

 

7.2 Verificarile tehnice se vor efectua pentru fiecare concurent imediat dupa sosirea in parcul de service.

 

7.3 Pentru categoriile Street Sport și Street Sport - AMI Dacia, verificarile tehnice se vor concentra pe:

prezența extinctorului omologat și starea generală a acestuia, scurgeri de lichide, integritatea sistemului de directie si a celui de franare, prezenta centurilor de siguranta (originale ale automobilului în cauză)

 

7.4 Centurile de siguranță nu trebuie să prezinte defecte vizibile. Comisarii tehnici pot refuza participarea unui autoturism în eventualitatea în care centurile de siguranță nu sunt considerate a fi utilizabile.

8. Competiție

8.1 Toate manșele competiției se desfășoară în conformitate cu regulile sportive și prevederile de siguranță stipulate în regulamentele pentru competiții pe circuit FIA și în Codul Sportiv Internațional.

 

8.2 Fiecare etapa va avea in compunere pentru categoriile Street Sport și Street Sport - AMI Dacia trei manșe.
Fiecare mansa va avea o durata de maxim 10 minute.

 

8.3. Pentru toate mansele aferente categoriilor Street Sport și Street Sport - AMI Dacia nu este obligatoriu sa se petreaca toata perioada alocata pe circuit ci parcurgerea a cel putin un tur cronometrat.

 

8.4 Departajarea concurenților se face în ordinea celor mai buni timpi obținuți în ultima manșă a zilei, castigator fiind concurentul care a stabilit cel mai mic timp pe tur în ultima manșă a zilei.

 

8.5. Este strict interzisă prezența pasagerilor în autoturisme pe circuit pe durata desfășurării manșelor categoriilor Street Sport și Street Sport - AMI Dacia.
 

8.6. Concurenții sunt obligați să poarte corect cască de protecție omologată pe toată perioada în care se află pe circuit sau la volan. Casca va fi strânsă sub bărbie cu ajutorul mecanismului de închidere.

 

8.7. Concurenții sunt obligați să poarte corect centura de siguranță a autoturismului pe toată perioada în care se află pe circuit sau la volan.

 

8.8. Este recomandată purtarea echipamentului de protecție ignifug de către concurenți: combinezon, mănuși, ghete, cagulă sau alte obiecte omologate ce au ca scop protecția concurentului.

 

8.9. Startul in mansa de concurs se va efectua din Pit Lane, la indicațiile oficialilor.

 

8.10. La sfarsitul fiecarei manse se va flutura steagul in carouri. Dupa aratarea acestui steag, concurentii vor parcurge inca un tur cu viteza redusa pentru racirea automobilului si vor intra la boxe, pe locul alocat de organizator.

9. Norme de Securitate

Pentru categoriile Street Sport și Street Sport - AMI Dacia este obligatorie purtarea centurilor de siguranta din dotarea automobilului, a castii de protectie si echiparea automobilului cu un extinctor.

10. Steaguri / semnalizare

În timpul manșelor se pot arăta urmatoarele tipuri de steaguri cu urmatoarele semnificații:
- Steag galben – Reduceți viteza, atenție sporită, potențial pericol în față
- Steag galben fluturat – reduceți viteza și va pregătiți să opriți
- Steag galben cu dungi roșii – Atenție aderenta scăzuta
- Steag negru – descalificare
- Steag roșu – manșă oprită, circulați cu atenție și reveniți la boxe
- Steag în carouri alb cu negru – sfârșit de manșă, efectuați turul de răcire a automobilului și reveniți la boxe.

11. Număr de concurs

Participantii categoriilor Street Sport și Street Sport - AMI Dacia vor primi numere de

concurs la verificarile administrative si le vor aplica intr-un loc vizibil.

Numărul primit la prima etapă din an este numărul
pe care fiecare concurent îl va păstra până la sfârșitul anului competițional.

12. Pasageri / copilot

Este interzisă prezența pasagerilor minori în autoturismele care participă la categoriile Street Sport și Street Sport - AMI Dacia.

13. Punctaje

La finalul manșelor de concurs pentru fiecare clasă și grupă se vor acorda următoarele punctaje:


- Locul 1 – 25 puncte
- Locul 2 – 18 puncte
- Locul 3 – 15 puncte
- Locul 4 – 12 puncte
- Locul 5 – 10 puncte
- Locul 6 – 8 puncte
- Locul 7 – 5 puncte
- Locul 8 – 2 puncte

14. Clasamentele etapei

Clasamentul etapei se realizează în urma timpilor stabiliți în ultima manșă a zilei, câștigător fiind concurentul cu cel mai bun timp pe un tur de circuit.

15. Proteste

Orice protest/apel de natură sportivă sau tehnică se va adresa în scris CCS împreună cu plata unei taxe de 200 Euro.
Protestele de natură tehnică vor fi soluționate după încheierea competiției și, dacă va fi nevoie, clasamentele se vor
modifica post factum.

16. Norme de conduită

- Concurenții vor avea un material poliplan suficient de mare așezat sub automobile în parcul de service pentru a preveni murdărirea parcului de service cu uleiuri și alte lichide. 

- Concurenții nu vor lăsa gunoaie și alte deșeuri în parcul de service la sfârșitul competiției.
- Concurenții vor respecta instrucțiunile oficialilor în parcul de service, instrucțiunile arbitrilor de traseu în timpul
manșelor. De asemenea, concurenții vor respecta regulile de conduită aplicabile parcurgerii traseului de
concurs, reguli ce vor fi detaliate la briefing-ul ce va avea loc în dimineața fiecărei etape, conform planului orar.

 

CCS este îndreptățit să acorde penalități care variază între avertisment, amendă de pana la 200 Euro sau excluderea
din competiție pentru cei ce încalcă prevederile prezentului regulament, în funcție de gravitatea și pericolul abaterii.

17. Dispoziții finale și tranzitorii

Orice întrebare va fi adresată responsabilului pentru relația cu sportivii și acesta va acorda un răspuns în cel mai
scurt timp posibil. Concurenții vor respecta intocmai indicațiile primate pe derularea competiției.

 

Regulamentele sportive FIA aplicabile automobilelor istorice de competiție statueaza faptul că primeaza bucuria de
a revedea automobilele istorice în competiție. Atât concurenții cât și oficialii vor da dovada de respectul cuvenit
mișcării automobilelor istorice și se vor abține de la avea atitudini conflictuale publice.

 

Concurenții sunt singurii răspunzători pentru stricăciunile cauzate automobilelor și pentru rănirile cauzate altor
concurenți în situația încălcării prevederilor prezentului regulament și a instrucțiunilor primite de la oficialii competiției.

bottom of page