top of page

*Regulamentul de pe această pagină este prezentat cu caracter informativ și nu reprezintă forma finală. Pentru a consulta regulamentul final va rugam să accesați link-ul de mai sus.

1. Introducere 

Romanian Retro Racing este campionatul dedicat în exclusivitate automobilelor atestate istoric ce se divide între cele 2 categorii consacrate Regularitate pe Circuit și Viteză pe Circuit după cum urmează. 

Viteză pe Circuit

1. Locul desfășurării

MotorPark - Adâncata (Ialomița)

Transilvania Motor Ring - Târgu Mureș (Mureș)

Skat Kart - Târgu Secuiesc (Covasna)

2. Clase 

Se vor întocmi clasamente pe categorii, grupe, clase în baza regulamentului sportiv și al regulamentului tehnic sub condiția constituirii claselor respective.

 *În cadrul competiției sunt premiate următoarele categorii conform Anexei 3

- Open Viteză pe Circuit 

- Clasa I1 Viteză pe Circuit 

- Clasa I2 Viteză pe Circuit 

- Clasa I3 Viteză pe Circuit 

- Clasa A1B1 Viteză pe Circuit 

- Clasa A2B2 Viteză pe Circuit 

- Clasa A3B3 Viteză pe Circuit 

- Clasa A4 B4 Viteză pe Circuit 

- Cupa BMW

- Cupa Dacia General Viteză pe Circuit 

- Cupa Dacia Gr. 1 Viteză pe Circuit 

- Cupa Dacia Gr. 2 Viteză pe Circuit 

- Debutanți Viteză pe Circuit 

3. Automobile Acceptate 

Conform Regulamentului Tehnic pentru Automobile Istorice de Competiție al FRAS.
 

Se acceptă înlocuirea automobilului în cazul unei defecțiuni cu condiția ca acest lucru să se întample cu minim 15 minute înaintea manșelor de concurs.


Aceasta categorie include automobilele istorice de competiție din cadrul cupei Dacia.

4. Piloți Acceptați

Titulari de licență sportivă FRAS pentru automobile istorice de competiție

5. Înscriere

Se completează formularul de înscriere de la: www.romanianretroracing.com valabil începând cu câteva săptămâni înainte de eveniment. 

Taxe înscriere 

850 RON pentru Clasa Viteza pe Circuit
350 RON pentru Clasa de Regularitate pe Circuit

Taxa de înscriere se plătește în contul:

ACS Romanian Retro Racing
RO11BACX0000002069735000
Unicredit Bank SA

6. Verificări Administrative 

Verificările administrative se efectuează conform programului, la sosirea la circuit.

Documentele ce vor fi verificate sunt:

- Talonul automobilului / alt act de proprietate
- Pașaportul Tehnic FRAS (sau pașaport tehnic FIA)
- Fișa de omologare FIA aplicabilă
- Licența de pilot
- Dovada plații taxei de înscriere

7. Verificări tehnice

7.1 După efectuarea verificărilor administrative, concurentului i se va aloca un loc în parcul de service.
7.2. Verificările tehnice se vor efectua pentru fiecare concurent imediat dupa sosirea în parcul de service.

7.3. Pentru Clasa Viteza pe Circuit, verificările tehnice se vor efectua in mod similar cu cele efectuate la etapele
de viteza in coasta.

8. Competiție

8.1. Fiecare etapă va avea în compunere: o manșă de antrenamente libere, o manșă de calificări și două manșe de concurs.

 

8.2. Fiecare manșă va avea o durata de maxim 30 de minute, in afară de manșele de concurs pentru categoria Viteză pe circuit care vor avea durata a 6 tururi de concurs plus un tur de încălzire și un tur de răcire. 

 

8.3. Pentru manșele de antrenamente libere și calificări aferente categoriei Viteză pe Circuit nu este obligatoriu să se petreacă toată perioada alocata pe circuit ci parcurgerea a cel puțin două tururi cronometrate.

8.4. Departajarea concurenților în manșele de calificări pentru categoria Viteză pe Circuit se va face după cel mai rapid timp stabilit.

8.5. Departajarea concurenților în manșele de concurs pentru categoria Viteză pe Circuit se va face după ordinea de sosire la sfârșitul celor 6 tururi ale manșelor de concurs.

 

8.6. Startul în manșa de calificări se face din zona boxelor, la indicațiile oficialilor competiției. Startul în manșa de concurs pentru categoria Viteza pe Circuit se va efectua de pe grila, în urma unui tur de încălzire. Pentru categoria Viteza pe Circuit, pozițiile pe grilă vor fi ocupate în ordinea celor mai buni timpi obținuți în manșade calificări, cel mai bun timp ocupând poziția 1 pe grila de start.

 

8.7. Pentru manșa de concurs Cursa 2 a categoriei Viteză pe Circuit, pozițiile pe grilă vor fi ocupate în ordinea sosirii din manșa Cursa 1, după formatul 5 - 4 - 3 - 2 - 1 -10 - 9 - 8 - 7 - 6 șamd. 

 

8.8. La sfârșitul fiecărei manșe se va flutura steagul în carouri. După arătarea acestui steag, concurentul va parcurge încă un tur cu viteza redusă pentru răcirea automobilului și va intra la boxe, pe locul alocat de organizator.

9. Norme de Securitate

Pentru Clasa Viteză pe Circuit se vor respecta normele de Securitate prevăzute de Regulamentul Tehnic FRAS aplicabil Automobilelor Istorice de Competiție.

10. Steaguri / semnalizare

În timpul manșelor se pot arăta urmatoarele tipuri de steaguri cu urmatoarele semnificații:
- Steag galben – Reduceți viteza, atenție sporită, potențial pericol în față
- Steag galben fluturat – reduceți viteza și va pregătiți să opriți
- Steag galben cu dungi roșii – Atenție aderenta scăzuta
- Steag negru – descalificare
- Steag roșu – manșă oprită, circulați cu atenție și reveniți la boxe
- Steag în carouri alb cu negru – sfârșit de manșă, efectuați turul de răcire a automobilului și reveniți la boxe.

11. Număr de concurs

Participanții la categoria Viteză pe Circuit vor folosi numerele de pe licența FRAS.

12. Pasageri / copilot

Se pot lua pasageri / copiloți la ambele clase cu condiția respectării normelor de securitate aplicabile clasei
respective. Pasagerii nu pot fi minori.

13. Punctaje

La finalul manșelor de concurs pentru fiecare clasă și grupă (cu excepția cursei 2 Viteză pe Circuit) se vor acorda următoarele punctaje:


- Locul 1 – 25 puncte
- Locul 2 – 18 puncte
- Locul 3 – 15 puncte
- Locul 4 – 12 puncte
- Locul 5 – 10 puncte
- Locul 6 – 8 puncte
- Locul 7 – 5 puncte
- Locul 8 – 2 puncte

Pentru categoria Viteză pe Circuit, la calificări se vor acorda puncte atât la Open cât și în cadrul fiecărei grupe, astfel:


- Locul 1 – 5 puncte
- Locul 2 – 3 puncte
- Locul 3 – 2 puncte


Pentru categoria Viteză pe Circuit, in manșa Cursa 2, se vor acorda următoarele punctaje:


- Locul 1 - 10 puncte
- Locul 2 - 8 puncte
- Locul 3 - 6 puncte
- Locul 4 - 5 puncte
- Locul 5 - 4 puncte
- Locul 6 - 3 puncte
- Locul 7 - 2 puncte
- Locul 8 - 1 punct

14. Clasamentele etapei

14.1. Clasamentul etapei pentru fiecare clasă și grupă se va calcula adunând punctajele acordate pentru manșa de
concurs și cele acordate pentru manșa de calificare, dacă este cazul. În caz de egalitate de puncte, departajarea se va face în funcție de ordinea sosirii din cursa 1 pentru clasa de Viteză pe Circuit. 

15. Contestații

Orice contestație/apel de natură sportivă sau tehnică se va adresa în scris CCS împreună cu plata unei taxe de 200 Euro.
Protestele de natură tehnică vor fi soluționate după încheierea competiției și, dacă va fi nevoie, clasamentele se vor
modifica post factum.

16. Norme de conduită

- Concurenții vor avea un material poliplan suficient de mare așezat sub automobile în parcul de service pentru a preveni murdărirea parcului de service cu uleiuri și alte lichide. 

- Concurenții nu vor lăsa gunoaie și alte deșeuri în parcul de service la sfârșitul competiției.
- Concurenții vor respecta instrucțiunile oficialilor în parcul de service, instrucțiunile arbitrilor de traseu în timpul
manșelor. De asemenea, concurenții vor respecta regulile de conduită aplicabile parcurgerii traseului de
concurs, reguli ce vor fi detaliate la briefing-ul ce va avea loc în dimineața fiecărei etape, conform planului orar.

 

CCS este îndreptățit să acorde penalități care variază între avertisment, amendă de pana la 200 Euro sau excluderea
din competiție pentru cei ce încalcă prevederile prezentului regulament, în funcție de gravitatea și pericolul abaterii.

15. Dispoziții finale și tranzitorii

Orice întrebare va fi adresată responsabilului pentru relația cu sportivii și acesta va acorda un răspuns în cel mai
scurt timp posibil. Concurenții vor respecta intocmai indicațiile primate pe derularea competiției.

 

Regulamentele sportive FIA aplicabile automobilelor istorice de competiție statueaza faptul că primeaza bucuria de
a revedea automobilele istorice în competiție. Atât concurenții cât și oficialii vor da dovada de respectul cuvenit
mișcării automobilelor istorice și se vor abține de la avea atitudini conflictuale publice.

 

Concurenții sunt singurii răspunzători pentru stricăciunile cauzate automobilelor și pentru rănirile cauzate altor
concurenți în situația încălcării prevederilor prezentului regulament și a instrucțiunilor primite de la oficialii competiției.

bottom of page